PODPORUJÚ NÁS

Sila prameňa z Turčianskej kotliny

Vďaka veľmi priaznivej geologicko-tektonickej stavbe tohto územia a čistote prostredia prináša Budiš vodu výnimočnej kvality a jedinečnej chuti. Prečítajte si viac o našom prameni.

Naším cieľom je ponúknuť široký sortiment produktov pre hasičov a záchranárov a to nielen zásahové ale aj športové vybavenie.

Pre nás je prvoradá kvalita a Vaša spokojnosť.
Veríme, že budete s našou spoločnosťou spokojní a zaradíte nás medzi obľúbených dodávateľov.

Firma PYROKOM spol. s r.o. bola založená už v roku 1991. Predávame hasiace prístroje a zároveň poskytujeme kompletné služby v tejto oblasti. V našej ponuke nájdete aj požiarne hydranty, hadice, čerpadlá, kompresory, elektrocentrály, bezpečnostné tabuľky a piktogramy, plníme CO2, máme tiež sklad technických plynov a propán butánu.

Auto service&paint – Sz&T 

Hasiči.TOP