PODUNAJSKÁ HASIČSKÁ LIGA - PDHL

Podunajská hasičská liga (PDHL) je hasičská liga ktorá vznikla v roku 2017 v regióne Podunajsko. Momentálne združuje 12 hasičských družstiev v 2 kategóriach z 2 okresou (Komárno, Dunajská Streda). Mužská kategória: DHZ Imeľ, DHZ Nesvady, DHZ Pribeta, DHZ Iža, DHZ Brestovec, DHZ Sokolce a DHZ Čilizská Radvaň. Ženská kategória: DHZ Imeľ, DHZ Nesvady, a DHZ Sokolce