ÚČASTNÍCI


Ročník
2023

Kategória MUŽI

• Brestovec
• Imeľ
• Dunajský Klátov
• Padáň
• Branč
• Ohrady
• Michal na Ostrove
• Jurová
• Sokolce
• Kyselica
• Orechová Potôň
• Trstená na Ostrove

Kategória ŽENY

• Branč "A"
• Branč "B"
• Imeľ
• Orechová Potôň


Ročník
2022

Kategória MUŽI

• Orechová Potôň
• Kyselica
• Brestovec
• Imeľ
• Padáň
• Branč
• Sokolce
• Nesvady
• Trstená na Ostrove
• Dunajská Klátov​

Kategória ŽENY

• Imeľ
• Brestovec
• Orechová Potôň
• Dunajský Klátov


Ročník
2021

Kategória MUŽI

• Brestovec
• Pribeta
• Imeľ
• Padáň
• Branč
• Kyselica
• Sokolce
• Orechová Potôň
• Nesvady

Kategória ŽENY

• Branč
• Pribeta
• Orechová Potôň
• Vydrany


Ročník
2020

Kategória MUŽI

• Brestovec
• Vydrany
• Imeľ "A"
• Imeľ "B"
• Sládkovičovo
• Pribeta
• Sokolce
• Kyselica
• Branč
• Pata
• Orechová Potôň

Kategória ŽENY

• Sládkovičovo
• Branč
• Pribeta
• Vydrany
• Sokolce
• Orechová Potôň


Ročník
2019

Kategória MUŽI

• Brestovec
• Čiližská Radvaň
• Imeľ "A"
• Imeľ "B"
• Nesvady
• Pribeta
• Sokolce
• Kyselica

Kategória ŽENY

• Hurbanovo
• Imeľ
• Iža
• Čiližská Radvaň
• Sokolce


Ročník
2018

Kategória MUŽI

• Brestovec
• Čiližská Radvaň
• Imeľ
• Iža
• Nesvady
• Pribeta
• Sokolce

Kategória ŽENY

• Hurbanovo
• Imeľ
• Iža
• Nesvady
• Sokolce