ÚČASTNÍCI 2023

Účastníci 2023

kategória muži

• Brestovec
• Imeľ
• Dunajský Klátov
• Padáň
• Branč
• Ohrady
• Michal na Ostrove
• Jurová
• Sokolce
• Kyselica
• Orechová Potôň
• Trstená na Ostrove

kategória ženy

• Branč "A"
• Branč "B"
• Imeľ
• Orechová Potôň