ÚČASTNÍCI 2021

Účastníci 2021

kategória muži

• Brestovec
• Imeľ
• Pribeta
• Branč
• Padáň
• Sokolce
• Kyselica
• Orechová Potôň

kategória ženy

• Branč
• Pribeta
• Orechová Potôň
• Vydrany