Účastníci 2021

ŽENY

PRIBETA

BRANČ

VYDRANY

ORECHOVÁ POTÔŇ

MUŽI

BRESTOVEC

NESVADY

IMEĽ

PADÁŇ

ORECHOVÁ POTÔŇ

PRIBETA​

BRANČ

KYSELICA

SOKOLCE