ÚČASTNÍCI 2018

Účastníci 2018

kategória muži

• Brestovec
• Čiližská Radvaň
• Imeľ
• Iža
• Nesvady
• Pribeta
• Sokolce

kategória ženy

• Hurbanovo
• Imeľ
• Iža
• Nesvady
• Sokolce