Účastníci 2020

ŽENY

SLÁDKOVIČOVO

BRANČ

SOKOLCE

ORECHOVÁ POTÔŇ

PRIBETA

VYDRANY

MUŽI

BRESTOVEC

VYDRANY

IMEĽ "A"

IMEĽ "B"

SLÁDKOVIČOVO

PRIBETA​

BRANČ

PATA

SOKOLCE

KYSELICA

ORECHOVÁ POTÔŇ